De Reuzendragers van Ronse

Geschiedenis

Bij de eerste Zotte Maandag in 1950 vroeg de Heer Ephrem Delmotte de stad Ronse waarom ze zich geen reuzen zou aanschaffen. Op zondag 6 januari 1952 was het dan eindelijk zo ver.

      Ephrem Delmotte

De dag voor Zotte Maandag namelijk op zondag 6 januari 1952 werden de textielreuzen, Staf de wever en Manse de spinster geboren. Ze werden om 11u30 gedoopt met als peter André Roekeloos (voorzitter v.v.v.) en als meter Berthe Meunier (echtgenoot van E. Delmotte). Schepen van feestelijkheden de heer Demanez las de doopakte voor. Een dag later zetten ze hun eerste stappen in de Zottemaandagstoet van 7 januari 1952.

                        Staf en Manse

 

” … Staf werd gemodelleerd naar een echt persoon die werd geboren te Ronse op 10 januari 1928, hij woonde en verbleef te Ronse. Hij was de ongehuwde zoon van Debossche Julie en August die hoefsmid was…”

“…Manse werd gemodelleerd naar een echt persoon die werd geboren te Ronse op 10 januari 1928 en woonde en verbleef in Ronse. Zij was dochter van Leo die schrijnwerker was en van De Maertelare Léonie…”

 

 

Beide reuzen huwen op woensdag 7 december 1955 op het feest van St. Ambrosius, patroonheilige van de textielarbeiders om 10u45 vond de huwelijksplechtigheid plaats op de Grote Markt. De huwelijksakte werd voorgelezen door schepen Raoul Hantson.

                   Trouw Staf en Manse

Op 9 januari 1956 werd een nieuw reuzenkind voorgesteld aan de bevolking. Namelijk  Angeleki de naaister dochter van Staf en Manse. Op donderdag 27 december 1956 wordt het Koninklijk Hof der Bonmos ontvangen te Brussel. Ook onze reuzen deden de verplaatsing mee en zo werd Angeleki gedoopt te Brussel. De Ronsenaars schonken zelfs een kostuum van ‘wever’ aan Manneken Pis.

        De Textielreuzen van Ronse te Brussel

 

Tot in 1971 blijven de reuzen een vast onderdeel van de bommelstoet. Maar helaas door ouderdom, vervuilde kleren en omdat er geen “dragers” gevonden worden, blijven ze weg uit de Bonmosstoet. In 1977 werden de Textielreuzen terug vanonder het stof gehaald en kregen ze een opknapbeurt. Verder werden ze herdoopt voor het stadhuis in aanwezigheid van de reus “Baeveghem” uit Baaigem. Alzo kregen de reuzen ook terug een plaats in de Bonmosstoet,… maar dan op wieltjes!  Het jaar 1986 betekent het definitief einde voor onze reuzenfamilie, aangezien de rieten manden aangetast waren,…

 

In 1990 bij de viering van de 85e verjaardag van Ephrem Delmotte beslist het “Huldecomité Prof. Ephrem Delmotte” een nieuwe reus te laten maken. Namelijk Ephrem de beiaardier, vader van onze textielreuzen. Op zaterdag 29 juni 1992 wordt de nieuwe reus geboren. De kop van de reus is ontworpen en gemaakt door folk-artist Jacques Vandewattijne. De kleren werden gemaakt door het Mariacollege (afdeling kledij in de Peperstraat) De stoffen werden geschonken door André Depauw en de firma Alsico. Op zaterdag 4 juli 1992 wordt de reus Ehprem gedoopt in de stadsfeestzaal met als peter Adelin Devos en als meter Linda Vandekerckhove, in aanwezigheid van de 3 textielreuzen en Ephrem Delmotte zelf. En terzelfdertijd laat de V.V.V.Ronse haar drie textielreuzen vernieuwen.

  De 3 textielreuzen en Ephrem de beiaardier in 1992

 

In de bommelstoet van 1993 zijn de vier reuzen: Staf, Manse, Angeleki en Ephrem van de partij. Deze worden gedragen door de leden van de Power club C.O.C. van Ronse. De huidige “reuzendragers van Ronse”.

In 2000 kwam Xavier Roos op het idee om een nieuwe reus te maken naar het standbeeldje dat zich bevindt aan het station van Ronse. Michel Provost aanvaarde om de tekening van de nieuwe reus te maken en ontwierp en maakte het hoofd. Het geraamte werd gemaakt door de firma Riet en Rotan Woonwereld uit Deinze, en de kledij werd volledig gemaakt door Christel Gijselinck. Op 23 april 2005 om 11 minuten voor 16uur wordt de reus MAX de zot van Ronse geboren. De geboorteakte wordt voorgelezen door schepen van burgerlijke stand Rudi Boudringhien. Dezelfde dag om 11 minuten na 16uur voor het stadhuis werd de reus MAX nog gedoopt. Als peter wordt Cédric Onijn (koning der Bonmos 2005) gekozen en als meter Linda Vandekerkhove (stadssecretaris stad Ronse). De doopakte wordt voorgelezen door André Onijn. Voor de officiële plechtigheid voor het stadhuis trok een reuzenstoet door de centrumstraten met meer de 15 reuzen. MAX “DE ZOT VAN RONSE” is de 5de reus in de reuzenfamilie van Ronse.

         Geboorte van MAX de zot van Ronse

 

Ter gelegenheid van het 60 jarige bestaan van de Reuzen. Werden Staf de wever en Manse de spinster op 6 oktober 2012 herboren en opnieuw gedoopt. Hier voorafgaand werden eerst de twee reuzen volledig vernieuwd. Zowel de rieten manden als de kledij en de accessoires van de reus werden volledig vernieuwd. De nieuwe koppen van de reuzen werden gemaakt door kunstenaar Michel Provost, en de kledij door Christel Gijselinck.

                Hergeboorte Staf en Manse

Op zaterdag 8 september 2018 werd de stad Ronse erkend als “Reuzenvriendelijke gemeente”. De oorkonde en het bijhorende bord werd door Johan Vencken voorzitter van de federatie Reuzen in Vlaanderen, overhandigd aan schepen van cultuur Joris Vandenhoucke en dit in aanwezigheid van de Reuzendragers van Ronse en heel wat reuzenvrienden.

         Overhandiging label “Reuzenvriendelijke gemeente”

 

Op zaterdag 8 december 2018 organiseerden de Reuzendragers van Ronse hun 3de Reuzenstoet naar aanleiding van de hergeboorte en herdoopplechtigheid van de twee vernieuwde Reuzen, Angeleki de Naaister en Ephrem de Beiaardier. De Reuzenstoet startte aan de “Zottenmuur” en trok via de Zuidstraat naar de Grote markt waar alle aanwezige Reuzen een ereronde op de Grote Markt liepen net zoals dit het geval was 63jaar geleden bij de trouw van de eerste Reuzen op het feest van Sint-Anbrosius, de patroonheilige van de textielarbeiders (dat weekend exact 63 jaar geleden).  Nadien volgde de hergeboorte en herdoopplechtigheid voor het stadhuis van Ronse. Yari Gielen lid van de Reuzendragers van Ronse stelde de vernieuwde Reuzen voor aan het stadsbestuur, waarna de schepen van Burgerlijk stand Ignace Michaux de hergeboorteakte voorlas. Nadien werden de nieuwe peters en meters voorgesteld, en bevestigden hun beloftes. Tot slot werd de herdoopakte voorgelezen door Joris Vandenhoucke schepen van Cultuur .

    Hergeboorte en herdoopplechtigheid 2018

 

Bronnen:

  • Persoonlijk archief André Onijn
  • Persoonlijk archief Adelin Devos
  • Archief Prof. Ephrem Delmotte kring v.z.w.
  • Archief Reuzendragers Ronse
  • Diverse persartikels